Vzdělávací program – Praktické poznávání ptačích druhů – ornitologické exkurze v parku Špilberk

Vzdělávací program – Praktické poznávání ptačích druhů – ornitologické exkurze v parku Špilberk 250 Kč

Začátek: 5. října 2021
Místo: SEV Hlídka

Čtyřhodinový seminář, kde si účastníci osvojí základní dovednosti práce v terénu, naučí se rozpoznávat nejběžnější ptačí druhy nejen podle morfologie, ale i podle zpěvu. Dozví se o ekologických nárocích běžných druhů, které lze s dětmi pozorovat, i o jejich chování. V průběhu exkurze bude lektor odpovídat na zvídavé dotazy účastníků. Exkurze povede prostředím, které je brněnským školám známé a pro případ školní exkurze dostupné.

Věková skupina: dospělí

Vedou Vladimíra Dolejšová a Kryštof Horák

Přihlašování bylo ukončeno 4. října 2021 0:00.

Uživatel

Školní rok