Gepardi

Gepardi 600 Kč / pololetí

Čas: pondělí od 15:00 do 16:30
Místo: SEV Hlídka

přírodovědně pohybově tvořivý kroužek

Věkové skupiny: 6-12 let, mladší školní děti a předškoláci

Vede Hana Macháčková

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 31. května 2022 0:00.

Uživatel

Školní rok