Skřítkův rok v přírodě

Skřítkův rok v přírodě 600 Kč / pololetí

Čas: středa od 15:45 do 17:00
Místo: SEV Hlídka

Kroužek zaměřený na poznávání proměn přírody během roku se skřítkem, pohybové aktivity venku v přírodě i uvnitř na Hlídce, tvořivé činnosti s využitím přírodních materiálů či zábavných pracovních listů o přírodě, rozvoj dovedností předškoláků i malých školáků a spolupráce s ostatními dětmi.

Věková skupina: děti 4-8 let

Vede Petra Sapáková

Přihlašování bylo ukončeno 31. května 2022 11:49.

Uživatel

Školní rok