Akce ve školním roce 2019/2020

Akreditovaný program MŠMT - Praktické poznávání ptačích druhů - ornitologické exkurze (4 hodinový) 250 Kč

Začátek: 3. dubna 2020

Seminář, při kterém si účastníci osvojí základní dovednosti práce v terénu, naučí se rozpoznávat nejběžnější ptačí druhy nejen podle morfologie, ale i podle zpěvu, dozví se o ekologických nárocích běžných druhů, které lze s dětmi pozorovat.

Věková skupina: dospělí

Vede Doc.RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Přílohy:
Ornitologie první.odt

Přihlašování bylo ukončeno 2. dubna 2020 14:00.

Akreditovaný program MŠMT - Praktické poznávání ptačích druhů - ornitologické exkurze (4 hodinový) 250 Kč

Začátek: 17. dubna 2020
Místo: SEV Hlídka

Program obsahuje praktické návody k pozorování ptáků v přírodě a jejich rozpoznávání v terénu. Exkurze povede prostředím, které je brněnským školám známé a pro případné školní exkurze snadno přístupné. Nedílnou součástí programu budou ukázky různých typů určovacích klíčů a práce s nimi. Absolvent programu získá návrhy na aktivity k poznávání a zkoumání (možná nejen) ornitofauny v terénu.

Věková skupina: dospělí

Vede Doc.RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Přílohy:
Ornitologie druhý.odt

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 16. dubna 2020 15:00.

Uživatel

Školní rok