Nadcházející akce

Akreditovaný program - Význam zoo jako pomůcka ve vzdělávání (4 hodinový) 250 Kč

Začátek: 16. června 2023
Místo: Zoo, Brno

Seminář, kde se účastníkům představí význam zoo jako učební pomůcky ve vzdělávání žáků 1. stupně základních škol. Absolvent bude schopen využít nabídku Zoo Brno při přípravě vlastní výuky (komentované exkurze, výukové programy, pracovní listy apod.).

Věková skupina: dospělí

Vede Jana Galová

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 9. června 2023 0:00.

Akreditovaný program - Učíme o hmyzu a s hmyzem 250 Kč

Začátek: 30. června 2023
Místo: SEV Hlídka

Na semináři se účastníci seznámí se základními informacemi a zajímavostmi o třídě hmyzu. Uvidí ukázku praktických metod i herních aktivit, kterou jsou k výuce o hmyzu vhodné. Dozvědí se něco málo o zakládání školní sbírky hmyzu jako praktické učební pomůcky a péči o ni. Seminář bude zakončen exkurzí spojenou s odchytem hmyzu a determinačním kurzem, během kterého se účastníci naučí rozpoznávat základní skupiny českého hmyzu.

Věková skupina: dospělí

Vede Martin Záruba

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 23. června 2023 0:00.

Uživatel

Školní rok