Kroužky ve školním roce 2019/2020

zobrazeno 1 – 10 z 13
Baby Babble And Bounce 10 500 Kč / pololetí

Čas: pondělí od 10:00 do 11:00
Místo: SEV Hlídka

Angličtina pro nejmenší - pohybové lekce v anglickém jazyce. hry s pomůckami, opičí dráha, osvojení základní slovní zásoby, poznávání přírody. Věk dětí 1,5 - 3 roky, účast rodičů na lekci dobrovolná, u nejmenších dětí povinná.

Věkové skupiny: děti 1,5 - 3 roky a rodiče a děti

Vede Hana Smith Dancingerova

vyplnit přihlášku

Baby Babble and bounce 9 500 Kč / pololetí

Čas: pondělí od 09:00 do 10:00
Místo: SEV Hlídka

Angličtina pro nejmenší - pohybové lekce v anglickém jazyce. hry s pomůckami, opičí dráha, osvojení základní slovní zásoby, poznávání přírody. Věk dětí 1,5 - 3 roky, účast rodičů na lekci dobrovolná, u nejmenších dětí povinná.

Věkové skupiny: děti 1,5 - 3 roky a rodiče a děti

Vede Hana Smith Dancingerova

vyplnit přihlášku

Ještěrky - chovatelský kroužek 500 Kč / pololetí

Čas: pondělí od 15:00 do 16:30

Chovatelský kroužek pro děti 7 - 12 let.

Péče o chovaná zvířata na Hlídce, příprava potravy a krmení zvířat, čištění klecí a terárií, pěstování zeleniny pro zvířata, základy chování ke zvířatům, manipulace, pochopení jejich povahových rysů a zvláštností pro daný druh.

Věkové skupiny: mladší školní děti a 7 - 12 let

Vede Pavlína Hostinská

Přihlašování bylo ukončeno 20. listopadu 2019 14:00. Kapacita je naplněna.

Ježečci 500 Kč / pololetí

Čas: úterý od 10:00 do 11:00

Cvičení maminek s dětmi ve věku 2 - 3 roky plné písniček, říkanek, cvičení s nářadím a netradičními pomůckami. Každou lekci doprovází plyšová zvířátka nebo maňásci a hraní na hudební nástrojky.

Věková skupina: děti 2 - 4 roky

Vedou Vladimíra Dolejšová a Marcela Hebertová

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 10. června 2020 14:00.

keramický kroužek Slunečnice 500 Kč / pololetí

Čas: čtvrtek od 14:45 do 16:45

Rukodělný kroužek pro děti od 5 let.

Rukodělné činnosti, keramika, sezónní vazby a dekorace, módní doplňky, tisk na textil, malování na sklo, hedvábí, tkaní, korálky a spousta dalších zajímavých aktivit.

Věkové skupiny: starší školní děti, mladší školní děti

Vede Monika Chudárková

Věková skupina: mladší školní děti

Vede Monika Chudárková

Přihlašování bylo ukončeno 5. března 2020 17:00.

Králíčci 500 Kč / pololetí

Čas: středa od 14:45 do 16:15
Místo: SEV Hlídka

Chovatelský kroužek

Věková skupina: mladší školní děti

Vede Zuzana Musilová

Přihlašování bylo ukončeno 5. března 2020 14:30.

Lišáček 500 Kč / pololetí

Čas: čtvrtek od 15:30 do 17:00

Přírodovědně hravý kroužek, ve kterém si budeme povídat o přírodě, věnovat se naší zahradě, kterou společně oživíme rostlinami a příbytky pro různé živočichy, zkusíme si vyrobit dobroty z ovoce, zeleniny a bylinek. 2x za pololetí navštívíme Zoo Brno.

Věkové skupiny: mladší školní děti a předškoláci

Vede Vladimíra Dolejšová

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 31. května 2020 17:00.

Pokustón 500 Kč / pololetí

Čas: úterý od 15:00 do 16:30

Kroužek pro budoucí malé vědce. Bude probíhat formou zábavných experimentů z oblastní fyziky, chemie, biologie nebo astronomie. Děti si vyzkouší zajímavé pokusy a vyrobí si zajímavé hračky. Naučí se tvořivě přemýšlet a pracovat v týmu.

Věková skupina: mladší školní děti

Vede Marcela Hebertová

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 31. května 2020 14:00.

Rolnička 500 Kč / pololetí

Čas: středa od 15:00 do 16:00

Základy recitace, zpěvu, rytmická cvičení s hudbou a dramatické scénky. V kroužku se budou využívat maňásci, plyšáci a děti budou hrát na přírodní a Orffovy nástrojky. 

Věkové skupiny: děti 3 - 4 roky a předškoláci

Vede Marcela Hebertová

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 31. října 2020 14:00.

Scarabeus 250 Kč / pololetí

Čas: pátek od 15:30 do 17:00

Vždy 1x za 14 dnů. Entomologický kroužek, kde se děti dozví hravou formou o životě hmyzu kolem nás, naučí se ho třídit do skupin a řekneme si, jak může být užitečný. Děti si mohou založit vlastní sbírku, hmyz budeme zkoumat na souši i ve vodě, abychom mu neuškodili.

Věkové skupiny: starší školní děti a mladší školní děti

Vede Lucie Strouhalová

vyplnit přihlášku Kapacita je naplněna.

zobrazeno 1 – 10 z 13

Uživatel

Školní rok