Kroužky ve školním roce 2023/2024

zobrazeno 11 – 20 z 22
Na návštěvě u zvířátek I. 400 Kč / pololetí

Čas: pátek od 10:00 do 12:00
Místo: SEV Hlídka

Komentované krmení zvířátek pro nejmenší a jejich rodiče. Probíhá 1x za 14 dní v čase 10:00 až 11:00 (sudé týdny). V ceně kroužku je další hodina pobytu v mateřském centru.

Každý druhý týden strávíme hodinku u zvířátek na Hlídce. Společně je nakrmíme, pohladíme či vezmeme do ruky a dozvíme se o nich různé zajímavosti. Jestli má vaše dítě rádo zvířátka, ale nechcete mu hned pořizovat králíka, morče nebo agamu, vezměte ho dvakrát za měsíc na návštěvu u zvířátek.

 

Věková skupina: rodiče a děti

Vede Martin Záruba

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2024 0:00.

Na návštěvě u zvířátek II. 400 Kč / pololetí

Čas: pátek od 10:00 do 12:00
Místo: SEV Hlídka

Komentované krmení zvířátek pro nejmenší a jejich rodiče. Probíhá 1x za 14 dní v čase 10:00 až 11:00 (liché týdny). V ceně kroužku je další hodina pobytu v mateřském centru.

Každý druhý týden strávíme hodinku u zvířátek na Hlídce. Společně je nakrmíme, pohladíme či vezmeme do ruky a dozvíme se o nich různé zajímavosti. Jestli má vaše dítě rádo zvířátka, ale nechcete mu hned pořizovat králíka, morče nebo agamu, vezměte ho dvakrát za měsíc na návštěvu u zvířátek.

 

Věková skupina: rodiče a děti

Vede Martin Záruba

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2024 0:00.

Play Smart I. 1 000 Kč / pololetí

Čas: pátek od 09:30 do 11:00
Místo: SEV Hlídka

Hravá angličtina pro děti 1,5 - 3 roky s rodiči. Budeme si hrát, zpívat, tančit a cvičit, poznávat přírodu, to vše s anglickými slovíčky.

Probíhá v čase 9:30 až 10:30. V ceně kroužku je další půlhodina pobytu v mateřském centru.

Věková skupina: děti 1,5 - 3 roky

Vedou Simona Kůrová, Klára Sladká a Vendula Ševčík

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2024 0:00.

Play Smart II. 1 000 Kč / pololetí

Čas: pátek od 10:30 do 12:00
Místo: SEV Hlídka

Hravá angličtina pro děti 2 - 3 roky s rodiči. Budeme si hrát, zpívat, tančit a cvičit, poznávat přírodu, to vše s anglickými slovíčky.

Probíhá v čase 10:30 až 11:30. V ceně kroužku je další půlhodina pobytu v mateřském centru.

Věková skupina: rodiče a děti 2 - 3 roky

Vedou Simona Kůrová, Klára Sladká a Vendula Ševčík

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2024 0:00.

Pokustón 450 Kč / pololetí

Čas: pondělí od 15:00 do 17:00
Místo: SEV Hlídka

V kroužku plném experimentů, pozorování, hlavolamů a jednoduchých konstrukčních úkolů se prakticky seznámíme s mnoha přírodními jevy, nahlédneme do tajů přírodopisu, fyziky i chemie. Kroužek je určen dětem od 1. třídy ZŠ i starším badatelům. Lekce budou probíhat 1x za 14 dní, v sudých týdnech.

Věková skupina: 6-15

Vede Monika Chudárková

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 29. prosince 2023 12:00.

Rorýsi 1 000 Kč / pololetí

Čas: pátek od 15:30 do 17:00 a sobota od 09:00 do 17:30
Místo: SEV Hlídka

Výlety na zajímavá místa s pestrým programem pro děti. Kroužek probíhá v období září - listopad (první pololetí), březen - červen (druhé pololetí.) Vždy 1x za měsíc v sobotu celodenní výlet, 1 x za měsíc v pátek schůzka na SEV Hlídka nebo na jiném místě v Brně. Rozpis výletů a schůzek obdrží účastníci v druhé polovině srpna. V ceně kroužku je doprava (většinou pronajatým autobusem), materiální zajištění, pojištění, pedagogický a zdravotní dohled. Rodiče dětem hradí náklady na vstupné a v případě zájmu oběd.

Věkové skupiny: děti 6-13 let a děti 4-7 let

Vede Zuzana Musilová

Přihlašování bylo ukončeno 31. října 2023 18:00.

Scarabeus 850 Kč / pololetí

Čas: pátek od 15:15 do 16:45
Místo: SEV Hlídka

Entomologický kroužek, pro děti od 7-15 let.

Děti se dozví hravou formou o hmyzu kolem nás, různých skupinách hmyzu, jejich životě, ohrožení, i o tom, jak je můžeme chránit. Děti si mohou založit vlastní sbírku. Cílem kroužku je podporovat vztah dětí ke hmyzu a naučit se, jak mu zbytečně neubližovat.

Věkové skupiny: mladší školní děti a starší školní děti

Vedou Lucie Strouhalová a Martin Záruba

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2024 0:00.

Tančíme spolu 850 Kč / pololetí

Čas: čtvrtek od 09:30 do 11:00
Místo: SEV Hlídka

Tancování pro rodiče a děti.  
Těšit se můžete na uvolnění těla i mysli rodičů i dětí.
Čekají vás taneční a pohybové hry, protažení i posílení těla  prostřednictvím prvků z různých tanečních a cvičebních stylů za doprovodu hudby. Vše dle individuálních možností a naladění každého účastníka.
Kroužek probíhá ve cvičebně od 9.30 do 10.30. V ceně kroužku je další půlhodina pobytu v mateřském centru.
Lektorka kroužku - absolventka konzervatoře Monika.

Věková skupina: rodiče a děti 2 - 3 roky

Vedou Monika Feitová a Vendula Ševčík

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2024 0:00.

Ťapkáníčko 500 Kč / pololetí

Čas: pondělí od 15:30 do 17:00
Místo: SEV Hlídka

Pohybový kroužek pro děti 1-2 roky s rodičem, které právě začínají chodit.  Čeká je pohybové cvičení formou opičích drah, padáku a s využitím různých zajímavých pomůcek, rozvíjení smyslů, pobyt v kolektivu, hry, písničky, společné dovádění a další zajímavé činnosti.

Kroužek bude probíhat jednou za 14 dní v čase 15:30 - 16:30. V ceně kroužku je další hodina pobytu v mateřském centru.

Kroužek povede zkušená lektorka Jitka.

Věková skupina: rodiče s dětmi (1-2 roky)

Vedou Monika Chudárková a Jitka Roubalíková

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2024 0:00.

Veverčata 800 Kč / pololetí

Čas: úterý od 15:15 do 16:45
Místo: SEV Hlídka

Hravý přírodovědně pohybový a trochu tvořivý kroužek

Děti se formou her a pohádek dozvědí, jak zvířátka i rostlinky žijí a co ke svému životu potřebují.

Vyzkouší si, jaké je to být ptáčkem, žabkou či veverkou a jak je těžké postavit mraveniště. Také se seznámíme se zvířecími obyvateli našeho střediska, některé si nakrmíme a také pohladíme.

Až se blíže seznámíme, navštívíme také zvířátka v Zoo Brno.

Probíhá v čase 15:15 až 16:15. V ceně kroužku je další půlhodina pobytu v mateřském centru.

Věková skupina: děti 4 - 6 let

Vede Vladimíra Dolejšová

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2024 0:00.

zobrazeno 11 – 20 z 22

Uživatel

Školní rok