Vzdělávací program – Pokusy pro nejmenší

Vzdělávací program – Pokusy pro nejmenší 250 Kč

Začátek: 19. března 2022
Místo: SEV Hlídka

Čtyřhodinový seminář, který je teoretickou i praktickou ukázkou aktivit z oblasti chemie a přírodních věd, využitelných při práci s dětmi v MŠ a na 1. stupni ZŠ s minimálním úsilím a materiálním zabezpečením. Obsah vzdělávacího programu koresponduje se vzdělávací oblastí Dítě a svět pro MŠ a se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět a oborem Rozmanitosti přírody na 1. stupni ZŠ.

Věková skupina: dospělí

Vedou Vladimíra Dolejšová a Mgr. Radek Matuška

Přihlašování bylo ukončeno 13. března 2022 0:00.

Uživatel

Školní rok