Tvořeníčko

Tvořeníčko 400 Kč / pololetí

Čas: čtvrtek od 10:00 do 11:00
Místo: SEV Hlídka

Kroužek je tvořivou dílničkou pro rodiče či prarodiče s dětmi. Čeká nás modelování, jednoduché barvení a malování, tvorba s přírodních materiálů, recyklotvoření a mnoho dalšího. Zaměříme se na rozvoj jemné motoriky, podporu kreativity a tvůrčích schopností.

Tvořeníčko probíhá 1 x za 14 dní.

Vede: Jana Gajdošová

Věková skupina: rodiče a děti 2 - 5 let

Vede Jana Gajdošová

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 31. května 2022 18:00.

Uživatel

Školní rok