Keramický kroužek

Keramický kroužek 450 Kč / pololetí

Čas: pondělí od 15:00 do 17:00
Místo: SEV Hlídka

Kroužek pro děti od šesti let, které se chtějí naučit tvořit z keramické hlíny. Prostor pro vlastní tvorbu tu najdou jak začátečníci, tak i pokročilejší děti. Ačkoliv keramika bude v náplni kroužku dominovat, několik lekcí věnujeme i jiným výtvarným činnostem. Lekce budou 1x za 14 dní, v lichých týdnech.

Věková skupina: děti 6-13 let

Vede Monika Chudárková

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2023 0:00.

Uživatel

Školní rok