Pokustón

Pokustón 450 Kč / pololetí

Čas: pondělí od 15:00 do 17:00
Místo: SEV Hlídka

V kroužku plném experimentů, pozorování, hlavolamů a jednoduchých konstrukčních úkolů se prakticky seznámíme s mnoha přírodními jevy, nahlédneme do tajů přírodopisu, fyziky i chemie. Kroužek je určen mladším dětem i starším badatelům. Lekce budou probíhat 1x za 14 dní, v sudých týdnech.

Věková skupina: 6-15

Vede Monika Chudárková

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 5. května 2023 0:00.

Uživatel

Školní rok