Rorýsi

Rorýsi 600 Kč / pololetí

Čas: pátek od 15:30 do 17:00 a sobota od 08:00 do 19:00

Kroužek plný výletů a povídání o zvířatech pro děti od 5 do 12 let. Celkem 8 výletů během školního roku.

Vždy jednou za měsíc v pátek se sejdeme, abychom si pověděli něco zajímavého o zvířatech a jednu sobotu
v měsíci za nimi budeme cestovat po Brně nebo okolí.

 

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění, pedagogický doprovod, drobné odměny

Cena nezahrnuje: vstupy

Věkové skupiny: mladší školní děti, předškoláci a starší školní děti

Vede Zuzana Musilová

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 31. října 2020 17:00.

Uživatel

Školní rok